Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El perquè del nou logotip

Aquest passat mes de novembre, des de la nova junta directiva, vam presentar el que és ja el nou logotip del nostre Club Nàutic Ciutadella. Després de molts anys acostumats a la imatge del gallardet amb el salvavides, i a uns colors blaus, vermells i grocs, la nova junta va decidir trencar amb part d’aquesta simbologia i colors fent una aposta forta per una imatge completament diferent, més plana i més moderna.

La motivació darrera aquest canvi de logotip està englobada dins un pla més general que tenim al cap d’ençà que vam constituir aquesta junta, i és que ens hem proposat un objectiu molt ambiciós, el de renovar i actualitzar molts aspectes del nostre club per adaptar-lo als ritmes actuals i el d’apropar-nos més al poble transmetent els valors i la cultura nàutica entre tota la ciutadania, i en especial, entre els més joves.

Voler arribar a un marc de públic més general implica donar un canvi estructural tant en formes de fer feina, com en imatge. Un canvi d’imatge no és res més que la demostració i posada en pràctica de la voluntat de modernitzar-nos i és per açò que hem volgut fer net la cara a l’edifici, millorar la nostra comunicació, i canviar d’imatge i de colors.

La decisió és difícil, ja que darrere un logotip hi ha moltes històries i un sentiment de pertinença que en un moment donat pot semblar violat, però tots sabem que un club no és només un logo, és també tota la resta. El canvi no l’hem fet de manera frívola sense pensar amb tots els socis que ens sentíem identificats amb l’antic logo i que de certa manera hi teníem un sentiment cap a ell, sinó que hem seguit un procés racional que ens ha donat el resultat que tots ja coneixeu.

Un capvespre de mes de juny, va sorgir el tema a la junta directiva que per complir l’objectiu que d’apropar-nos a un públic més ample, i també aprofitant el marc del centenari que seria el 2023, i en consonància amb la reforma estètica de l’edifici, era necessari fer el canvi de logo. Va ser llavors quan vam aprovar executar el projecte de canvi d’imatge del club, logotip, isotip i colors. Després de fer un “brainstorming” vam concloure que seria bona idea donar també un color diferenciat a cada secció del club, i vam començar a fer propostes. Van passar setmanes fins que ens vam adonar que cap dels membres de la junta érem capaços de treure una imatge consistent, amb l’agreujant que tots teníem gustos diferents, per la qual cosa es feia dificilíssim arribar a un consens. Va sortir la proposta de comentar-ho entre els socis, però analitzant-ho bé, si nosaltres ja teníem problemes per posar-nos d’acord, seria totalment impossible que 750 socis poguessin arribar també a un consens. Aquell moment va ser el moment decisiu, el de dir: d’acord, anem a agafar a un/a professional, dissenyador o dissenyadora gràfica, que sigui capaç de fer-nos propostes, i a partir d’allà decidirem. Vam contactar amb diverses persones, i finalment el resultat va ser molt positiu.

Després de veure diversos pressupostos i primeres idees vam escollir al dissenyador Ivan Khanet (https://www.ivankhanet.com/). Vam fer algunes proves, colors, alguns més atrevits i altres que anaven amb la línia actual, i finalment un dia vam veure el que ens agradaria més, el logotip actual. Després d’açò ens va oferir un paquet complet, no només un disseny d’un logo, sinó que ens crearia la imatge completa de marca de Club Nàutic Ciutadella.

Ens va fer un “brandbook” de 150 pàgines que bàsicament és una definició de marca de Club, del caràcter i identitat que volem transmetre, a més de ser una guia d’estil que explica com s’han d’aplicar tots els colors, quines són les proporcions de cada element gràfic que vulguem fer, quina és la tipografia indicada, consells i idees de com crear i estructurar qualsevol material, i el perquè de cada cosa. Ja tenim un bon punt de partida, i ha estat quan hem començat a adaptar els elements del club a n’aquestes idees.

Proporcions estudiades del nou logotip

Una marca no és una obra d’art sinó una cosa funcional, un element gràfic i de comunicació que emet un missatge, el nostre nou logo no és simplement un logo, i no pretén ser una obra d’art, sinó que és un element més de la marca Club Nàutic Ciutadella.

La marca té tres funcions principals:

  • Identificar un producte, una empresa, una institució…
  • Diferenciar-la de la competència o d’organitzacions similars
  • Transmetre informació, encara que sigui bàsica

Tots els elements que pugui tenir la marca (isotip, logotip, símbol, aplicacions corporatives…) han de contribuir a aquestes tres funcions, ja que s’entenguin d’un sol cop d’ull, per això és fonamental que la marca sigui clara, que sigui diferent i que transmeti una idea senzilla.

Cada logotip té uns espais a respectar en funció del texte que s'hi posi

A poc a poc anirem implantant tots aquests elements i estic segur que en molt poc temps tindrem el mateix sentiment que teníem pels logotips anteriors.

Diferents exemples de com aplicar l'imatge de marca a articles

Per acabar, m’agradaria comentar sobre els dos elements amb més controvèrsia que hem canviat. El primer és la figura del salvavides. Aquesta figura indica que aquell lloc és un refugi pels navegants. Idò bé, no era exclusiu del nostre club, hi és a molts altres clubs, però avui en dia és un element que cada vegada està menys present i té menys significat real, no perquè deixem de ser refugi, sinó perquè un club és molt més que un refugi. Com a segon element, voldria fer menció també als colors de la bandera, que resulta ser que eren els inversos de la bandera del Club Marítim de Maó. Aquest fet, a parer nostre, en part, representava una rivalitat, una competitivitat, i, tot i que sana, avui en dia volem canviar el focus cap a un altre objectiu, el de veure’ns com a iguals, com a companys, com a col·laboradors i com a clubs socials que persegueixen els mateixos objectius, per tant, no vam creure que fos un motiu de pes per a conservar-los. Aquests dos elements, canviats al logotip actual, creiem que encaixen amb els temps actuals que vivim i que ens ajudaran a arribar a on volem.

A tots els logotips passats i als seus creadors, els hi volem dedicar el nostre major reconeixement pel servei que han prestat durant tots aquests anys.

 

Felip Moll, Comodor 01/02/2023
comodor@cnciutadella.com

100 anys fomentant l’esport nàutic i la cultura

Informació
Direcció

Camí de Baix 8
Ciutadella de Menorca

Contacte