Skip to content Skip to footer

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva s’encarregarà de les funcions relatives a la gestió administrativa i econòmica dels assumptes del Club. Portarà a terme les seves tasques conforme a las directrius que sorgeixin a partir de l’Assemblea General.

La junta es renova cada 4 anys i és l’encarregada de dirigir les accions, prendre les decisions, fer i executar propostes, entre altres funcions. Està formada per socis del club, voluntaris i sense ànim de lucre, essent el principal objectiu el treballar per la resta de socis i estar al seu serveim intentant fer del club un lloc just i pròsper tant pels seus membres, com per la  societat de Ciutadella i de Menorca.

JUNTA DIRECTIVA 2022 - 2025

Gonçal Moll Coll

PRESIDENT

Antonio Ponsetí Servera

VICEPRESIDENT Esportiu

Juan Antonio Segovia Belloso

SECRETARI

Jaume Llull Bosch

TRESORER

Felip Moll Marquès

COMODOR

Laura Rodriguez López

VOCAL VELA LLEUGERA

Marcos Moll

VOCAL VELA CREUER

Guillem Camps Bonet

VOCAL ESCAFANDRISME

Josep Camps Triay

VOCAL PESCA RECREATIVA

Joan Miquel Llompart Jover

VOCAL PIRAGÜISME

Rodolfo Litwin Córdoba

VOCAL AUXILIAR

100 anys fomentant l’esport nàutic i la cultura

Informació
Direcció

Camí de Baix 8
Ciutadella de Menorca

Contacte