Skip to content Skip to footer

AVÍS LEGAL

Condicions d’ús
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CLUB NÀUTIC CIUTADELLA informa que és titular del lloc web http://cnciutadella.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, CLUB NÀUTIC CIUTADELLA informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és CLUB NÀUTIC CIUTADELLA, amb CIF G07191562 i domicili social en Camí de Baix 8 07760, Ciutadella (ILLES BALEARS), L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@cnciutadella.com.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CLUB NÀUTIC CIUTADELLA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CLUB NÀUTIC CIUTADELLA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
CLUB NÀUTIC CIUTADELLA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
CLUB NÀUTIC CIUTADELLA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CLUB NÀUTIC CIUTADELLA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions
CLUB NÀUTIC CIUTADELLA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA amb CIF G07191562 i domicili social en Camí de Baix 8 07760, Ciutadella (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, CLUB NÀUTIC CIUTADELLA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.
CLUB NÀUTIC CIUTADELLA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CLUB NÀUTIC CIUTADELLA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@cnciutadella.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
CLUB NÀUTIC CIUTADELLA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CLUB NÀUTIC CIUTADELLA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
CLUB NÀUTIC CIUTADELLA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CLUB NÀUTIC CIUTADELLA té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

100 anys fomentant l’esport nàutic i la cultura

Informació
Direcció

Camí de Baix 8
Ciutadella de Menorca

Contacte