Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Instruccions per exercir el vot per correu – Eleccions a la Presidència i Junta Directiva (5 d’abril de 2024)

Els socis del Club Nàutic Ciutadella estan convocats el pròxim 5 d’abril a exercir el seu vot en les eleccions a la Presidència i Junta Directiva, tal com es va acordar en junta directiva Extraordinària celebrada el 12 de febrer.

La jornada electoral tindrà lloc el 5 d’abril, a les 18:30h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona, en el Local Social de l’entitat, Camí de baix s/n.
En aquesta, els assistents hauran d’acreditar la seva condició de soci del Club Nàutic Ciutadella , prèvia exhibició del Document Nacional d’Identitat, per a exercir el seu dret de vot.

En el tauler d’anuncis del Club, està exposat el cens electoral, aprovat per la comissió electoral. Tots aquells socis interessats a presentar la seva candidatura poden dirigir-se a les oficines del Club on se’ls facilitarà el calendari electoral i informaran dels requisits necessaris.
(Recordem que el termini per a poder presentar noves candidatures finalitzarà el 2 d’abril de 2024, a les 18:30h).

Segons informa la Comissió electoral, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 46 dels Estatuts socials, s’admet el vot per correu, sempre que en el sobre certificat consti el remitent i dins d’aquest, una sol·licitud d’exercir el dret a vot, la signatura del votant, la fotocòpia del carnet de soci, fotocòpia del NIF i un altre sobre tancat amb la papereta del vot (sobre blanc, mesures 17,6 x12), sempre que arribi abans de celebrar l’escrutini.

Tota la documentació per a exercitar el vot per correu a les eleccions del 5 d’abril de 2024 estarà a la disposició dels socis, bé en les oficines del Club o a través de la pàgina web de l’entitat.

Les paperetes de les candidatures, es posaran a la disposició del soci només quan les candidatures siguin proclamades. Fet que ocorre 72h abans de la votació (Dia 2 d’Abril a les 18:30h).

Les paperetes amb les candidatures hauran de ser amb el format únic que proporcionarà la comissió electoral. No seran vàlides altres paperetes confeccionades per terceres persones.

El vot per correu ha d’arribar en un sobre certificat a la seu del Club, sigui per correus o per qualsevol altra empresa de missatgeria que permeti la certificació d’enviament. A la següent adreça:

CLUB NÀUTIC CIUTADELLA
ELECCIONS 5-4-2024
CAMÍ DE BAIX SN
07760 – CIUTADELLA – ILLES BALEARS

La documentació necessària per a l'emissió del vot per correu, serà:
  • Sol·licitud vot per correu signat (segons model en PDF adjunt)
  • Còpia DNI, NIF o equivalent
  • Copia Carnet de Soci
  • Papereta impresa de la candidatura (segons model en PDF adjunt 72h. abans de la votació)

Dins de sobre blanc de mesures 17,6cm x12cm

100 anys fomentant l’esport nàutic i la cultura

Informació
Direcció

Camí de Baix 8
Ciutadella de Menorca

Contacte