Skip to content Skip to footer

FORMULARI D´ENTRADA

Al formulari hauràs d’adjuntar la documentació següent:

1. DNI o passaport del propietari de l’embarcació
2. Registre marítim de l’embarcació
3. Assegurança en vigor
4. Certificat de Navegabilitat

Si tens algun inconvenient, pots enviar-la directament a transit@cnciutadella.com

Completa el formulari

  TRIPULANTS O PASSATGERS / TRIPULACIÓN O PASAJEROS / CREW OR PASSENGERS

  Informació de cada tripulant: Nom - Càrrec - NIF o passaport - Nacionalitat - Data naixement
  Información de cada tripulante: Nombre - Cargo - NIF o pasaporte - Nacionalidad - Fecha nacimiento
  Information of each crew member: Name - Role - Passport - Nationality - Date of birth
  DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN / DOCUMENTATION
  IMPORTANT!

  Per normativa, totes les embarcacions en trànsit que sol·liciten amarratge en el Club Nàutic Ciutadella estan obligades a emplenar el formulari d’entrada. El Club Nàutic està obligat a entregar els formularis d’entrada a les institucions responsables del control d’aduanes, del tràfic marítim i de l’agència tributària. Pregam la seva col·laboració. Gràcies!

  100 anys fomentant l’esport nàutic i la cultura

  Informació
  Direcció

  Camí de Baix 8
  Ciutadella de Menorca

  Contacte