Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Concurs de fotografia del Centenari

Presentació del projecte

El Club Nàutic Ciutadella és un club esportiu i social que té com a finalitat fonamental fomentar l’esport i cultura nàutiques entre la nostra societat. Amb motiu de la celebració del seu centenari, aquest club, juntament amb la col·laboració del Foto Club Cercle Artístic de Ciutadella, s’ha proposat donar-se a conèixer i fomentar els seus valors. 

Creiem que mitjançant un concurs fotogràfic obert a la participació de tota la comunitat menorquina podem aconseguir part d’aquest objectiu, ja que a més d’animar a la societat a participar en la nàutica, ajudarà també a comptar amb un banc d’imatges de qualitat poguent aconseguir una visió del conjunt de les activitats del club, a més de gaudir de les captures i la bellesa dels diferents indrets on hi tenen lloc.

Finalment, es realitzarà una exposició de les millors obres seleccionades.

Objectius:

 • L’objectiu principal és fomentar la cultura nàutica a Menorca mitjançant el món de la fotografia.
 • Donar a conèixer les activitats a les quals el Club Nàutic Ciutadella participa.
 • Utilitzar l’art fotogràfic com a via de reflexió i comunicació per representar la visió particular de qualsevol fotògraf/a, tant professional com aficionat/da.
 • Poder posar aquest material fotogràfic a disposició dels centres d’ensenyament, entitats culturals, associacions i arxius, per a promoure un millor coneixement de la importància de preservar un mar net de contaminació i poder gaudir de l’entorn de la nostra l’illa.

Execució del projecte:

 • El Club Nàutic Ciutadella, amb la col·laboració del Foto Club Cercle Artístic, proposa la convocatòria i organització d’un concurs fotogràfic a l’illa de Menorca, amb l’objectiu d’obtenir un conjunt d’imatges d’alta qualitat que permetin reflectir alguns dels paratges marins que hi trobem a l’illa i dels esports nàutics que s’hi practiquen. 
 • El concurs s’anomenarà:

“Concurs de fotografia del Centenari del Club Nàutic Ciutadella”.

 • Podran participar en el concurs del centenari totes aquelles persones interessades, ja siguin aficionades o professionals.
 • De totes les obres rebudes, el jurat farà una selecció de les 40 millors fotografies presentades, amb les que organitzarà una exposició a la sala que l’organització designi.
 • S’adjunten les bases que regiran per a la participació en el mateix a l’ANNEX I.

ANNEX I – Bases i objecte de la convocatòria

1-Ajudar a difondre les activitats esportives i culturals que realitza el Club Nàutic Ciutadella:

-Sols seran admeses fotografies realitzades a l’illa de Menorca i relacionades amb les activitats de l’esport nàutic, la mar i el seu entorn, i les diferents feines que tenguin una relació directa amb la mar. Aquestes imatges podran ser comprovades.

-El Club Nàutic Ciutadella queda autoritzat a servir-se de les imatges presentades pels participants per a la reproducció, difusió, distribució, publicació, acció publicitària, etc., en el marc del seu objectiu i finalitat institucional per la promoció dels projectes dirigits a promoure el Club Nàutic, comprometent-se en tot moment a citar l’autor i l’origen de les obres, quedant autoritzat per al seu ús en qualsevol mitjà audiovisual (televisió, cinema, Internet) o suport físic (cartells, web, fullets, etc.)

2- Modalitat:

-Les imatges han de ser presentades exclusivament en format digital, i s’han d’enviar a la següent adreça electrònica: concurs@cnciutadella.com

-Les imatges han d’estar en format .JPG, una qualitat mínima de: 2400px de costat llarg amb una resolució 240/300ppp, perfil de color AdobeRGB1998, i amb unes mides de 60 x 40 cm.

-A la cara de la imatge NO es podrà afegir cap símbol que pugui identificar l’autor/a, com signatures, nom, títol, marca d’aigua, etc.

-Els arxius digitals de les fotografies han d’incloure el títol de la imatge, la seva ubicació, i el nom i cognoms de l’autor.

3- Participants:

● Obert a totes les persones fotògrafes, ja siguin aficionades o professionals.
● Cada participant haurà d’identificar les seves obres amb caràcters perfectament llegibles on constarà:
– Nom i adreça de l’autor
– Telèfon
– Adreça de correu electrònic
– Títol de l’obra
– Modalitat a la que participa

4- Temàtica i tècnica:

-La temàtica ha de tenir relació directa amb la mar i les activitats que es practiquen en ella.

-Les imatges presentades han d’haver estat realitzades per l’autor/a. En cas contrari, les fotografies seran desqualificades. 

-El nombre màxim d’obres a presentar serà de tres en cada secció. 

-S’acceptaran les modalitats de:
1- Embarcacions i activitats nàutiques (relacionat amb Club Nàutic).
2- Natura, Fauna i Fons Marí.
3- Paisatge de sa costa menorquina (pot incloure edificacions i elements que tenen a veure amb el mar o la marineria, exemple; fars, balisses, etc.)
4- Secció de blanc i negre (pot guardar relació amb els tres apartats anteriors)

5- Dates de presentació:

 • La data d’inici per remetre les imatges s’estableix a partir de 17/01/2023
 • Data límit d’admissions d’obres serà fins: 30/03/2023
 • Data per la deliberació del jurat: 15/04/2023
 • Lliurament de premis el 22 d’abril del 2023.
 • Exposició pública a confirmar segons la disponibilitat de les sales d’exposició disponibles (primer semestre del 2023).

– Per a qualsevol informació addicional pot contactar amb el Foto Club Cercle Artístic per email: concurs@cnciutadella.com

6- Responsabilitats, drets i ús de les imatges:

“Els autors de les obres concursants, pel fet de participar, afirmen ser els propietaris dels drets de les imatges i fer-se responsables de possibles reclamacions per part de tercers”.

-Els autors cedeixen els drets de reproducció única i exclusivament per a la publicació i difusió de les imatges premiades i finalistes, així com per a l’ús promocional. El guanyador i finalistes accepten la reproducció gratuïta de les seves imatges en mitjans de comunicació massius i sectorials, així com l’edició d’un catàleg ja sigui amb suport digital o imprès, web, cd, etc, amb l’únic objectiu de fer difusió del resultat del concurs. En tots els casos sempre apareixerà publicat el nom de l’autor i es respectaran els drets d’imatge que són propietat única i exclusivament de la persona.

-No es pot repetir la mateixa fotografia en diferents seccions. Totes les parts de la imatge han d’haver estat fotografiades per l’autor/a.

-No s’admetran ni s’acceptaran obres amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i/o la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot ser rebutjada si els organitzadors consideren que no s’ajusta a les bases.

-La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Així mateix, l’organització es reserva el dret de resoldre com cregui oportú qualsevol situació no prevista en les bases.

7- Jurat:
El tribunal estarà compost per tres jurats que efectuarà la selecció i qualificació de les obres presentades, sent el seu veredicte inapel·lable. El jurat seleccionarà un màxim de 3 obres de cada secció amb dret a premi, el resultat del qual es farà públic amb antelació a la data de l’atorgament dels premis.

8- Drets de participació:
La participació serà totalment gratuïta.

9- Exposició:

La impressió i muntatge de les fotografies seleccionades serà a càrrec del Foto Club Cercle Artístic, que s’encarregarà de la preparació de l’exposició, i seran exposades a les dates i localitzacions a confirmar.

10- Premis:

TEMA: Embarcacions i activitats nàutiques
1º: Premi: 300€
2º: Premi: 150€
3º: Premi: Accèssit pels socis del Club Nàutic Ciutadella

TEMA: Natura, Fauna i Fons Marí.
1º: Premi: 300€
2º: Premi: 150€
3º: Premi: Accèssit pels socis del Club Nàutic Ciutadella

TEMA: Paisatge de sa costa menorquina
1º: Premi: 300€
2º: Premi: 150€
3º: Premi: Accèssit pels socis del Club Nàutic Ciutadella

TEMA: Secció de Blanc i Negre
1º: Premi: 300€
2º: Premi: 150€
3º: Premi: Accèssit pels socis del Club Nàutic Ciutadella

Cada concursant/a només podrà optar a un sol premi per secció.
Qualsevol categoria podrà quedar deserta de tenir premi, si així ho considera oportú la decisió del jurat.

Concurs organitzat per Foto Club Cercle Artístic i Club Nàutic Ciutadella:

100 anys fomentant l’esport nàutic i la cultura

Informació
Direcció

Camí de Baix 8
Ciutadella de Menorca

Contacte